Restauratorski odjel Muzeja Mimara

RESTAURATORSKA RADIONICA, koja je osnovana za rad na konzerviranju i restauriranju predmeta iz Zbirke umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara, počela je raditi u Muzejskom prostoru na Jezuitskom trgu (u Zagrebu) te je u početku zapošljavala samo jednu restauratoricu. Otvorenju Muzeja Mimara prethodio je opsežan posao pripreme umjetnina odabranih za stalni postav, zbog čega se, s obzirom na velik broj predmeta i kratak rok koji je bio preostao do otvorenja Muzeja, nametnula potreba uključivanja većeg broja konzervatora-restauratora iz nekoliko restauratorskih zavoda u RH, kao i nekolicine vanjskih suradnika.

Konzervatorsko-restauratorske zahvate na 196 slika, 22 skulpture, dva oslikana raspeća te na većini predmeta iz Zbirke tekstila i sagova, obavilo je petnaestero konzervatora-restauratora te troje umjetničkih stolara iz Muzejskog prostora, Restauratorskog zavoda Hrvatske (danas HRZ), Zavoda za restauriranje umjetnina JAZU-a te iz Zavoda za restauriranje umjetnina u Zadru.

Od otvorenja Muzeja Mimara restauratorska radionica djeluje u sklopu MGC-a (nekoliko se puta preseljavala unutar zgrade Muzejskog prostora, današnje Galerije Klovićevi dvori na Jezuitskom trgu, a neko je vrijeme bila smještena i u nekadašnjemu slikarskom atelijeru Ante Topića Mimare u Basaričekovoj ulici). Uz stalnu brigu o umjetninama iz Zbirke ATM-a, većina poslova restauratorske radionice u to je vrijeme bila vezana za realizaciju programa izložaba koje su se održavale u tadašnjemu Muzejskom prostoru ili u izložbenom prostoru Galerije Gradec. Radionica je tada zapošljavala dvije restauratorice. Godine 1993. voditeljem radionice postaje mr. sc. Dragan Dokić, konzervator-restaurator, savjetnik, a iduće godine restauratorski odjel Muzeja Mimara već ima četvero stalno zaposlenih. Također se potiče i nastavlja opremanje restauratorskog odjela.

Uz kontinuirano obavljanje redovitih godišnjih konzervatorsko-restauratorskih programa Muzeja Mimara, restauratori odjela obavljaju i mnogobrojne konzervatorsko-restauratorske poslove vezane za potrebe programa i projekata domaćih i međunarodnih izložaba koje se održavaju u tadašnjemu MGC-u (Galerija Klovićevi dvori, Galerija Gradec, Kula Lotršćak i Muzej Mimara), a osim toga, svojim stručnim radom pridonose očuvanju i zaštiti kulturnih dobara u vlasništvu drugih institucija u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Takva je praksa nastavljena još neko vrijeme i nakon izdvajanja Muzeja Mimara u zasebnu instituciju.

Konačno je 2008. restauratorski odjel Muzeja uselio u zgradu Muzeja Mimara, gdje i danas djeluje (sada s dvoje stalno zaposlenih), a težište njegova rada usmjereno je na poboljšanje provedbe preventivne konzervacije umjetnina te na obavljanje cjelovitih konzervatorsko-restauratorskih postupaka na umjetninama iz fundusa Zbirke. Da bismo što točnije ustanovili uzroke eventualne degradacije predmeta i ispravno pristupili njihovoj restauraciji i konzervaciji, kao i određivanju opsega predviđenih postupaka, ali i da bismo, u suradnji s kustosima pojedinih zbirki, došli do što točnijih spoznaja tijekom istraživanja umjetnina kojima je krajnji cilj valorizacija pojedine umjetnine, danas je nužno primijeniti kemijske i fizikalne (instrumentalne), a što je osobito važno, nedestruktivne ili mikroskopske analitičke metode istraživanja što ih razvijaju i provode znanstvenici određenih struka, u proteklim smo godinama rada našeg odjela ostvarili suradnju sa znanstvenicima Prirodoslovnog laboratorija Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti Zagreb i Prirodoslovnog laboratorija te sa Službom za istraživanje i dokumentiranje HRZ-a, Laboratorija za radijacijsku kemiju i dozimetriju Instituta Ruđer Bošković, Zavoda ZZD-a Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radi ostvarenja navedenog cilja, ostvarujemo i suradnju s konzervatorima-restauratorima, specijalistima za određena područja struke.

Uz mentorstvo restauratora iz Muzeja Mimara realizira se program za polaznicu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, i to do polaganja stručnog ispita. Restauratorski odjel Muzeja pridonosi i edukaciji prezentirajući stručni rad studentima i đacima srodnih područja (među ostalim, dosad je provedena i praksa za troje studenata konzervatorsko-restauratorske struke).

Restauratori odjela također prisustvuju stručnim skupovima ili predavanjima s područja konzervatorsko-restauratorske struke i zaštite umjetnina. Djelatnici odjela uključeni su u većinu projekata koji se realiziraju u Muzeju. Dio stručnog rada restauratorskog odjela prikazan je na Izložbi restauriranih predmeta iz zbirke namještaja Muzeja Mimara, održanoj 2015.

Vesna Planinc
restauratorica
Goran Petrinić
viši preparator