Odsjek tehnike i održavanja

školski kompleks
Fotografija novoizgrađenoga školskog kompleksa nastala oko 1900.
fotoalbum u vlasništvu Muzeja Mimara

TIJEKOM TRIDESET GODINA djelovanja naša je tehnička služba intenzivno radila na održavanju svih segmenata potrebnih za uspješno funkcioniranje Muzeja.

Sukladno financijskim mogućnostima, poboljšavani su i unapređivani svi tehnički elementi vezani za stalni postav, a iznimna je pozornost pridavana i potrebama koje su se pojavljivale pri postavljanju brojnih popratnih izložaba čija je realizacija značila i njihovu uspješnu realizaciju prema zamišljenim koncepcijama likovnih postava. Djelatnici tehničke službe također su sudjelovali u ostvarivanju raznorodnih kulturnih događanja koja su se održavala u prostoru Muzeja.

Djelatnici tehničke službe uvijek iznova ističu kvalitetnu suradnju sa stručnim službama i marketingom te iznimno važnom drže poveznicu ravnatelj – kustos – marketing – tehnika, što zapravo čini tim koji je svih ovih godina zajedničkim radom postizao uspješne rezultate. Svojim cjelokupnim djelovanjem i tehnička služba pokazuje želju za stalnim tehnološkim unapređivanjem i usavršavanjem te za nastavkom uspješnoga timskog rada kojim će, zajedno sa svim ostalim djelatnicima Muzeja, pridonositi uspješnoj budućnosti Muzeja Mimara.

Darko Sorić
muzejski tehničar