Zbirka bjelokosti

zbirka bjelokosti

Kutija

Italija, XII. – XIII. st.
drvo, slonova kost
duž. 38,2 cm; šir. 17 cm; vis. 10,5 cm
inv. br. ATM 2440

Bibl.: Katalog Muzeja Mimara 1987., str. 438, kat. br. 6.8; Vodič po zbirkama Muzeja Mimara 1988., str. 66; Vodič Muzeja Mimara 2007., str. 90, il. br. 136; Ribičić-Županić 2007., str. 19-20, 52-57, kat. br. 5; Imaginarni svijet 2008., str. 45-46, kat. br. 14. Lit.: Goldschmidt 1972.; Goldschmidt, Weitzmann 1979.

zbirka bjelokosti

Rog

Engleska, XIV. st.
morževa kljova, srebro, emajl
duž. 49,5 cm; promjer otvora 6,5 cm
inv. br. ATM 2443

Bibl.: Katalog Muzeja Mimara 1987., str. 254, 439, kat. br. 6.17; Vodič po zbirkama Muzeja Mimara 1988., str. 69; Topić-Mersmann 1990.; Vodič Muzeja Mimara 2007., str. 96, il. br. 146; Imaginarni svijet 2008., str. 18, 49-50, kat. br. 19. Lit.: Longhurst 1926.; Anderson 1935.; Meiss 1968., il. br. 35, 39, 133, 169, 230, 285, 299; Gaborit-Chopin 1978.; Remnant, Marks 1980.

zbirka bjelokosti

Bogorodica s Djetetom i češljugarom

Francuska, Pariz, 2. pol. XIV. st.
slonova kost
vis. 6,9 cm; vis. s postoljem 11 cm
inv. br. ATM 984

Bibl.: Katalog Muzeja Mimara 1987., str. 439, kat. br. 6.21; Vodič po zbirkama Muzeja Mimara 1988., str. 74; Ribičić-Županić 2001., str. 170-171; Vodič Muzeja Mimara 2007., str. 102, il. br. 156; Ribičić-Županić 2007., str. 30, 64-67, kat. br. 8; Imaginarni svijet 2008., str. 35, kat. br. 5. Lit.: Molinier 1896.; Koechlin 1924.; Rorimer 1931.; Gaborit-Chopin 1978.a