Knjižnica

NASTALA NA FONDU privatne knjižnice donatora Ante Topića Mimare, knjižnica Muzeja Mimara djeluje od 1989. godine. Kao specijalizirana knjižnica, namijenjena je ponajprije stručnim djelatnicima Muzeja, ali njezini su povremeni korisnici i stručnjaci iz drugih institucija (muzeja, galerija, instituta, s fakulteta i sl.). Privatna knjižnica Ante Topića Mimare, otkupljena od donatora 1981. godine, imala je 1485 svezaka, a 1987. godine dodatnih 520 svezaka knjižnici je darovala donatorova obitelj nakon njegove smrti, dakle iz tog izvora u knjižnicu je ukupno pristiglo 2005 svezaka. Gospođa Wiltrud Topić Mersmann, donatorova supruga, knjižnicu je godinama nastavila obogaćivati novim publikacijama.

Budući da Mimarinu zbirku umjetnina čine djela europske i svjetske umjetničke baštine, knjige i izložbeni katalozi donatorove knjižnice ponajprije obuhvaćaju područje povijesti umjetnosti u rasponu od starog vijeka do kraja XIX. st., ali i područja arheologije, etnologije, povijesti i kulturne povijesti. Među zanimljivim naslovima i nakladničkim nizovima, ističu se zbirka aukcijskih kataloga iz vremena od početka do sredine 20. stoljeća te skupina umjetničkih leksikona, osobito Thieme-Becker Allgemeines Künstler Lexikon – izdanje iz 1907. – 1950. u 37 svezaka, kao i njegova suvremena inačica, ponovo pokrenuta 1992., tada u izdanju Saur Verlaga, odnosno od 2010. De Gruyter Verlaga, na koju je knjižnica i danas pretplaćena.

U praksi kasnije nabave zadržan je prvotno definiran profil fonda te se nabavljaju pretežito recentni naslovi za potrebe kustosa koji rade na obradi zbirki. Redovitom razmjenom sa 104 svjetska i 66 hrvatskih muzeja i galerija (prilog 1. i 2.) u fond ipak ulaze i naslovi šireg profila (moderna i suvremena umjetnost, arhitektura, dizajn, grafička umjetnost i fotografija te nacionalna umjetnost). Osim što omogućuje popunjavanje fonda recentnim muzejskim izdanjima, razmjena je istodobno i izvanredan način promocije vlastitih izdanja i djelatnosti našeg muzeja diljem svijeta.

Knjižnica je pretplaćena na 15 naslova strane stručne periodike, a 30-ak naslova stručnih muzejskih časopisa, godišnjaka, buletina i sl. dobiva razmjenom. Međunarodnom međuknjižničnom posudbom preko Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Muzej svojim korisnicima omogućuje posudbu publikacija i znanstvenih članaka iz inozemstva.

Građa je od 1991. računalno obrađivana u programu CROLIST Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a nakon što je NSK napustio taj program, zapisi su konvertirani i od 2007. fond se obrađuje u programu K++, koji uz M++ za obradu muzejske građe i S++ za obradu dokumentacije čini cjelovit programski paket.

Danas fond knjižnice obuhvaća 10 803 evidentirane jedinice bibliotečne građe i velik broj časopisa koji su arhivirani po godištima, ali za sada nisu elektronički obrađeni. Računalno su obrađene 8044 jedinice građe, što čini 75 posto ukupnog knjižničnog fonda.

Institucije u Hrvatskoj s kojima knjižnica Muzeja Mimara održava redovitu razmjenu

 • Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb
 • Arheološki muzej, Split
 • Arheološki muzej, Zadar
 • Arheološki muzej, Zagreb
 • Arheološki muzej Istre, Pula
 • Arheološka zbirka Issa, Vis
 • Arhitektonski fakultet, Zagreb
 • Creski muzej, Cres
 • Društvo povjesničara umjetnosti, Zagreb
 • Dubrovački muzeji, Dubrovnik
 • Etnografski muzej, Zagreb
 • Filozofski fakultet – Odsjek za povijest umjetnosti, Zadar
 • Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
 • Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
 • Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda
 • Gliptoteka HAZU, Zagreb
 • Gradski muzej Bjelovar
 • Gradski muzej Makarska
 • Gradski muzej Sisak
 • Gradski muzej Varaždin
 • Gradski muzej Vinkovci
 • Gradski muzej Vukovar
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
 • HAZU – Arhiv za likovne umjetnosti, Zagreb
 • Hrvatski državni arhiv, Zagreb
 • Hrvatski institut za povijest, Zagreb
 • Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Zagreb
 • Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
 • Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb
 • Hrvatski restauratorski zavod – Restauratorski centar Ludbreg
 • Hrvatski školski muzej, Zagreb
 • Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
 • Kabinet grafike HAZU, Zagreb
 • Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine, Zagreb
 • Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Split
 • Moderna galerija, Zagreb
 • Muzej antičkog stakla, Zadar
 • Muzej Cetinske krajine, Sinj
 • Muzej grada Bjelovara
 • Muzej grada Crikvenice
 • Muzej grada Iloka
 • Muzej grada Koprivnice
 • Muzej grada Splita
 • Muzej grada Trogira
 • Muzej grada Zagreba
 • Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split
 • Muzej likovnih umjetnosti, Osijek
 • Muzej Međimurja, Čakovec
 • Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
 • Muzej Slavonije, Osijek
 • Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
 • Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 • Muzej Triljskog kraja
 • Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb
 • Narodni muzej Zadar
 • Pomorski muzej Orebić
 • Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka
 • Povijesni muzej Istre, Pula
 • Sveučilište u Zadru – Sveučilišna knjižnica
 • Strossmayerova galerija starih majstora, Zagreb
 • Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna, Pula
 • Tehnički muzej, Zagreb
 • Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
 • Umjetnički paviljon, Zagreb
 • Zbirka Baltazara Bogišića HAZU, Cavtat
 • Zvonimir, Solin

Inozemne instistucije s kojima knjižnica Muzeja Mimara održava redovitu razmjenu

 • Biblioteca dell’Accademia Carrara e della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo
 • Anhaltische Gemäldegalerie, Dessau
 • Art Gallery of Ontario, Toronto
 • Badisches Landesmuseum, Karlsruhe
 • Bayerisches Nationalmuseum, München
 • Bayerische Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, München
 • Università degli Studi di Trieste, SBA – Biblioteca di Storia e Arte
 • The British Museum, London – Department of Asia
 • The British Museum, London – Department of Prehistory and Europe
 • The British Museum, London – Department of Prints and Drawings, London
 • Budapesti Tőrteneti Muzeum
 • Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte, Biblioteca d’arte, Udine
 • The Corning Museum 0f Glass, New York
 • The Courtauld Institute 0f Art, London
 • Direction des Musees de France – Services des Bibliothèques des Archives et de la Documentation generale, Pariz
 • Direction Génerale à la Culture, Musée d’Arts, Nantes
 • Filozofski fakultet – Odsjek za historiju umjetnosti, Sarajevo
 • Finnish Glass Museum, Riihimäki
 • Fondation Custodia / Collection Frits Lugt, Pariz
 • Fondazione Civici Musei Veneziani – Biblioteca d’Arte e di storia del Museo Correr
 • Fondazione Torino Musei – Biblioteca d’Arte
 • Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Direktion Landesmuseum Mainz
 • Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg
 • Grassi-Museum Für Angewandte Kunst, Leipzig
 • Herzog Anton Ulrich-Museum – Kunstmuseum Des Landes Niedersachsen, Braunschweig
 • Hopp Ferenc Kelet-Azsiai Müveszeti Muzeum, Budimpešta
 • Iparmüveszeti Muzeum, Budimpešta
 • Koninklijk Museum Voor Schone Kunsten, Antwerpen
 • Kölnisches StadtmuseumLibrary
 • Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg
 • Kunsthistorisches Museum, Beč
 • Landesmuseum für Kärnten, Klagenfurt
 • LWL- Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte-Westfälisches Landesmuseum, Münster
 • Landesmuseum Württemberg, Stuttgart
 • Magyar Nemzeti Galeria, Budimpešta
 • Mestna galerija, Ljubljana
 • The Metropolitan Museum of Art – Thomas J. Watson Library, New York

Andrea Georgijević Šavar
dipl. knjižničarka