Katalozi, vodiči i deplijani stalnog postava i izložaba

Katalozi i vodiči

vodiči

Katalog Muzeja Mimara 1987. = Katalog Muzeja Mimara / Mimara Museum Catalogue (ur./ed. Tugomir Lukšić). Zagreb: Muzej „Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara“ – u osnivanju, 1987.

Guide to the collections – Museum Mimara (ur. / ed. Lukšić, Tugomir). Zagreb: Muzej Mimara, 1988.

Ratković Bukovčan 1996. = Ratković Bukovčan, Lada. Venecijansko staklo u zbirci Muzeja Mimara. Zagreb: MGC – Muzej Mimara, 1996. Katalog zbirke / Collection Catalogue.

Ratković Bukovčan 1996. = Ratković Bukovčan, Lada. Venetian glass at the Mimara Museum. Zagreb: MGC – Muzej Mimara, 1996. Collection Catalogue.

Japundžić 1997. = Japundžić, Milica. Europski porculan i fajansa Muzeja Mimara. Zagreb: MGC – Muzej Mimara, 1997. Katalog zbirke / Collection Catalogue.

Japundžić 1997. = Japundžić, Milica. The European porcelain and faience of the Mimara Museum. Zagreb: MGC – Muzej Mimara, 1997. Collection Catalogue.

Ratković Bukovčan 2004. = Ratković-Bukovčan, Lada. Staklo starog vijeka u Muzeju Mimara. Zagreb: Muzej Mimara, 2004. Katalog zbirke.

Ratković Bukovčan 2006. = Ratković Bukovčan, Lada. Glass of antiquity in the Mimara Museum. Zagreb: Muzej Mimara, 2006. Collection Catalogue.

Vodič Muzeja Mimara 2007. = Vodič Muzeja Mimara (ur. /ed. Tugomir Lukšić). Zagreb: Muzej Mimara, 2007.

Guide: Museum Mimara (ed. Tugomir Lukšić). Zagreb: Muzej Mimara, 2007.

Ribičić-Županić 2007. = Ribičić-Županić, Anica. Odabrani predmeti od bjelokosti u Muzeju Mimara. Zagreb: Muzej Mimara, 2007. Katalog zbirke / Collection Catalogue.

Ribičić- Županić 2007. = Ribičić-Županić, Anica. Orijentalni sagovi u Muzeju Mimara. Zagreb: Muzej Mimara, 2007. Katalog zbirke / Collection Catalogue.

Čukman Nikolić Japundžić 2011. = Čukman Nikolić, Ivana; Japundžić, Milica. Islamski, Mogulski i Bhutanski metalni predmeti iz Muzeja Mimara. Zagreb: Muzej Mimara, 2011. Katalog izložbe / Exhibition Catalogue.

Mehulić 2013. = Mehulić, Leila. Ženski likovi Muzeja Mimara: od ljubavnice do vladarice / Female characters of the Mimara Museum: from a Mistress to a Ruler. Zagreb: Muzej Mimara, 2013. Katalog izložbe/ Exhibition Catalogue.

Bogdanović, Desnica, Petrinić, Ratković Bukovčan, Šatović 2015. = Bogdanović, Nada; Desnica, Vladan; Petrinić, Goran; Ratković Bukovčan, Lada; Šatović, Domagoj. Restaurirani predmeti iz zbirke namještaja Muzeja Mimara / Restored objects from the furniture collection in the Mimara Museum. Zagreb: Muzej Mimara, 2015. Katalog izložbe / Exhibition Catalogue.

Ratković Bukovčan 2016. = Ratković-Bukovčan, Lada. Donator Ante Topić Mimara – ostvarenje vizije / The Donor Ante Topić Mimara – a vision realized. Zagreb: Muzej Mimara, 2016. Katalog izložbe / Exhibition Catalogue.

The Mimara Museum: Guide. 4th ed. Tugomir Lukšić, Zagreb: Muzej Mimara, 2016.

Japundžić, Šeper 2017. = Japundžić, Milica; Šeper, Bruno. Iz pasionskog fundusa Muzeja Mimara / The Passion of Christ in Art from The Mimara Museum. Zagreb: Pasionska baština, 2017. Katalog izložbe / Exhibition Catalogue.

katalog
katalog
katalog
katalog

Deplijani

Ratković Bukovčan, Lukšić, Puljar 1987. = Ratković Bukovčan, Lada; Lukšić, Tugomir; Puljar, Mirko. Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara. Zagreb: Turistički savez Zagreb, 1987.

Lukšić 1988. = Lukšić, Tugomir. Rubens iz Mimare i Ermitraža. Zagreb: MGC – Muzej Mimara, 1988.

Zoričić 1991. = Zoričić, Helena. Veseli realisti Albert Cuyp (1620-1691). Zagreb: MGC – Muzej Mimara, 1991.

Ratković Bukovčan, 1992. = Ratković Bukovčan, Lada (ur./ed.). Muzej Mimara – 1987. – 1992. Zagreb: MGC Mimara, 1992.

Ribičić-Županić 1994. = Ribičić-Županić, Anica. Orijentalni sagovi iz Mimarine zbirke. Zagreb: Muzejsko-galerijski centar MGC – Muzej Mimara, 1994.

Ratković Bukovčan, Čukman Nikolić, Japundžić, Lukšić, Ribičić-Županić, Šeper, Šimat Banov, Zoričić 1994. = Ratković Bukovčan, Lada; Japundžić, Milica; Lukšić, Tugomir; Ribičić-Županić, Anica; Šeper, Bruno; Šimat Banov, Margarita; Zoričić, Helena. Mimarina zbirka – neizlagana djela. Zagreb: MGC – Muzej Mimara, 1994.

Šimat 1996. = Šimat, Margarita. Bilježnica kineskih akvarela majstora Zhou Pei Chuna iz Beijinga iz fundusa Muzeja Mimara. Zagreb: MGC – Muzej Mimara, 1996.

Ante Topić Mimara 1898. – 1998.: program obilježavanja 100. obljetnice rođenja (ur./ed. Tugomir Lukšić). Zagreb: MGC – Muzej Mimara, 1998.

Franc, Lukšić 1996. = Franc, Karolina; Lukšić, Tugomir. Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara: Dalekoistočna umjetnost – Kina, Japan, Koreja, Indonezija. Zagreb: MGC – Muzej Mimara, 1996.

Lukšić 1996. = Lukšić, Tugomir. Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara: slikarstvo. Zagreb: MGC – Muzej Mimara, 1996.

Japundžić 1998. = Japundžić, Milica. Grafički predlošci u primijenjenoj umjetnosti: neki primjeri iz Zbirke umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara. Zagreb: MGC – Muzej Mimara, 1998.

Ribičić-Županić 1998. = Ribičić-Županić, Anica. O sagu i staklu. Muzejska početnica. Zagreb: MGC – Muzej Mimara.

Zoričić 2000. = Zoričić, Helena. Od Leonarda do Vicenza Catene. Zagreb: Muzej Mimara, 2000.

Japundžić 2001. = Japundžić, Milica. Srednjovjekovni emajl iz Limogesa. Zagreb: Muzej Mimara, 2001.

Ratković Bukovčan 2007. = Ratković Bukovčan, Lada. Osnovni oblici namještaja od XVI. st do ranog XIX. st. u Muzeju Mimara. / The Basic Types of Furniture from the 16th Century to the Early XIXth Century. Zagreb: Muzej Mimara, 2007. (Izložba obilježava 20. godišnjicu Muzeja Mimara/The exhibition marks the 20th anniversary of the Mimara Museum)

Perović, 2007. = Perović, Slaven. Charles le Brun i Jean- baptiste Oudry: crteži dvaju kraljevskih slikara iz Muzeja Mimara. / Charles Le Brun and Jean-Baptiste Oudry: the Drawings of Two Royal Painters from the Mimara Museum. Zagreb: Muzej Mimara, 2007. (Izložba obilježava 20. godišnjicu Muzeja Mimara / The exhibition marks the 20th anniversary of the Mimara Museum)

Ratković Bukovčan 2008. = Ratković Bukovčan, Lada. Tri teme iz fundusa Muzeja Mimara, Zbirke stakla Muzeja Mimara: pregled povijesti slikarstva od XVI. st. pr. Kr. do 2. pol. XIX. st. Zagreb: Muzej Mimara, 2008. (Izložba u povodu obljetnice donatorova rođenja / The ehxibition on the occasion of the 100th anniversary of Donor’s birth).

Japundžić 2008. = Japundžić, Milica. Tri teme iz fundusa Muzeja Mimara, Kris bodež malajskog svijeta u Muzeju Mimara. Zagreb: Muzej Mimara, 2008 (Izložba u povodu 100. obljetnice donatorova rođenja / The ehxibition on the occasion of the 100th anniversary of Donor’s birth).

Perović 2008. = Perović, Slaven. Tri teme iz fundusa Muzeja Mimara, Crtež Francesca La Marre iz Muzeja Mimare u svjetlu napuljske crtačke škole. Zagreb: Muzej Mimara, 2008. (Izložba u povodu 100. obljetnice donatorova rođenja / The ehxibition on the occasion of the 100th anniversary of Donor’s birth).

Lukšić, Perović, Ratković Bukovčan 2012. = Lukšić, Tugomir; Perović, Slaven; Ratković Bukovčan, Lada. Tri teme iz fundusa Muzeja Mimara, Staklarstvo XIX. st. / Armenske sitnoslike / Dvije Rubensove slike iz Muzeja Mimara. Zagreb: Muzej Mimara, 2012. (Izložba u povodu 25. obljetnice djelovanja Muzeja Mimara /The exhibition on the occasion of 25th anniversary of the Mimara Museum).

Mehulić 2016. = Mehulić, Leila. Tragajući za Shakespeareom u Mimari / Tracing Shakespeare ih the Mimara. Zagreb: Muzej Mimara, 2016.

Mehulić 2016. = Mehulić, Leila. Mary Beale: Portret žene / Portrait of a Woman. Zagreb: Muzej Mimara, 2016.

deplijan
deplijan