Impresum

Virtualna izložba
Muzej Mimara: 30 godina djelovanja – 30 godina s vama

Nakladnik
Muzej Mimara, Zagreb

Za nakladnika
Lada Ratković Bukovčan

Urednica
Lada Ratković Bukovčan

Tekstovi
Gordan Daut-Kaiser
Iva Firm
Andrea Georgijević Šavar
Ana Hoić
Milica Japundžić
Krešimir Juraga
akademik Zvonko Kusić
Tugomir Lukšić
Martina Matković
Slaven Perović
Vesna Planinc
Goran Petrinić
mr. sc. Vladimir Pezo
Siniša Pušonjić
mr. sc. Lada Ratković Bukovčan
Darko Sorić
Bruno Šeper
Danijela Šoštarić Brna

Suradnica
Martina Matković

Lektorica za hrvatski jezik
Zlata Babić

Korektorica
Marijana Pasarić

Prijevod na engleski jezik
Borislav Knežević

Prijevod popisa izložaba, publikacija i događanja
Marijana Pasarić

Fotografije
Goran Vranić
Stanko Szabo (dokumentacija Muzeja Mimara i Galerije Klovićevi dvori)
Gordan Daut-Kaiser (zgrada Muzeja Mimara)
Bernardo Bernardi (fotografija donatora)

Grafičko oblikovanje tiskanog kataloga
Ana Zubić

Web dizajn, programiranje i implementacija mrežnih stranica i virtualne izložbe
Make IT easy / Link2 d.o.o.

© Muzej Mimara, 2020.

Izložba je ostvarena sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Muzeja Mimare.